A A+

CRS

CRS (Common Reporting Standard) este un standard global cu privire la schimbul automat de informatii privind conturile financiare. CRS are ca scop prevenirea evaziunii fiscale si imbunatatirea conformarii fiscale internationale, prin dezvoltarea relatiilor dintre statele semnatare, cu privire la asistenta reciproca in domeniul fiscal.

CRS a fost implementat in cadrul Uniunii Europene prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal. Aceste prevederi legale au in vedere transparenta procedurii de colectare taxe si impozite si diminuarea fraudei si a evaziunii fiscale transfrontaliere prin inlaturarea situatiilor in care ar exista venituri neraportate in mod corespunzator, ce ar duce la imposibilitatea obiectiva a statului indreptatit de a aplica retineri de taxe si impozite sa procedeze in acest sens.

Standardul Comun de Raportare este emis de OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) si a fost ratificat in Romania prin Legea nr. 70/2016 din 25 aprilie 2016 pentru Ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare.

Incepand cu 1 ianuarie 2016 a intrat in vigoare noul Cod de Procedura Fiscala, aprobat prin Legea nr. 207/2015, care pune in aplicare Directiva 2014/107 /EU privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal. Astfel, BCR Asigurari de Viata VIG S.A. este obligata sa aplice masuri de identificare a rezidentilor fiscali straini, persoane fizice si juridice, care detin contracte de asigurare de viata si sa raporteze Titularii de cont (contractanti/asigurati/beneficiari) catre autoritatile fiscale din Romania.

Fiecare autoritate fiscala nationala competenta va schimba anual cu cealalta autoritate fiscala competenta cu care are in aplicare acest Acord, pe baza automata, informatii referitoare la fiecare cont raportabil.

In conformitate cu Ordinul nr. 1939/2016 privind stabilirea institutiilor financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile financiare, BCR Asigurari de Viata VIG S.A. are obligatia sa raporteze catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala urmatoarele informatii generale referitoare la fiecare cont raportabil:

a) In cazul unei persoane fizice care este Titular de cont si Persoana raportabila: numele, adresa, jurisdictie de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF), data si locul nasterii;

b) In cazul unei Entitati care este Titular de cont si o Persoana raportabila: denumirea, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF);

c) In cazul unei Entitati care este Titular de cont si care este identificata ca avand una sau mai multe Persoane care controleaza si care fac obiectul raportarii:

      • numele, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale Entitatii si
      • numele, adresa, jurisdictia/jurisdictiile de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale persoanelor si data si locul nasterii fiecarei Persoane raportabile;numarul de cont sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont;

d) numele si numarul de identificare, daca este cazul, al Institutiei Financiare Raportoare;

e) soldul sau valoarea contului, in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract cu renta viagera; valoarea de rascumparare, valabila la sfarsitul anului calendaristic relevant sau la sfarsitul sau, in cazul in care contul a fost inchis, in cursul anului sau al perioadei in cauza; valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului;

f) cuantumul brut total platit sau creditat Titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare este debitoare sau datoare s-o plateasca, inclusiv cuantumul agregat al oricaror rambursari platite Titularului de cont in cursul anului.

In cazul in care persoanele vizate nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a le oferi serviciile noastre.

Totodata, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , persoanele vizate au dreptul de acces, de interventie si de opozitie, drepturi care pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul societatii BCR Asigurari de Viata VIG S.A..

In scopul CRS intra doar contractele de asigurare de viata cu componenta de investitie/economisire. In scopul CRS intra persoanele fizice si juridice care au rezidenta fiscala intr-un alt stat parte la mecanismul de raportare, in afara de Romania. Aceste persoane au obligatia sa furnizeze informatii despre tara de rezidenta fiscala, precum si numarul de identificare fiscala.

Clientii noi care au calitatea de contractant pe cererile de asigurare de viata cu componenta de investitie/economisire trebuie sa declare pe propria raspundere daca au rezidenta fiscala in afara Romaniei si sa declare numarul de identificare fiscala, prin completarea intrebarilor specifice de pe cererea de asigurare.

Clientii existenti vor raspunde la intrebarile cu privire la rezidenta fiscala pe formularele de modificari / anunt eveniment asigurat. In cazul in care pe parcursul relatiei contractuale vom identifica indicii cu privire la rezidenta fiscala intr-un alt stat, avem obligatia sa va solicitam completarea unei declaratii pe propria raspundere cu privire la rezidenta fiscala.

BCR Asigurari de Viata VIG S.A.  este inregistrata ca operator de date cu caracter personal cu numarul 4822.

Pentru a vizualiza lista statelor parte la mecanismul de raportare automata puteti accesa urmatorul link:

Pentru mai multe detalii despre CRS puteti consulta documentul de mai jos, site-ul web al OECD sau sa contactati autoritatile fiscale ale tarii de rezidenta fiscala de care apartineti.

Rezidenta fiscala se va baza pe definitia prevazuta de legislatia fiscala aplicabila fiecarui stat. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Autoritatea fiscala competenta.Termeni specifici

Persoana care face obiectul raportarii: rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene sau OECD, care au calitate de asigurat, beneficiar, contractant in cadrul unei polite de asigurari de viata (care indeplineste calitatea de cont financiar) incheiate pe teritoriul Romaniei;

Titular de Cont: persoana mentionata sau identificata ca titular al unui Cont Financiar de catre Institutia Financiara care mentine contul. In cazul unui Contract de Asigurare cu Valoare de Rascumparare sau al unui Contract de Renta Viagera, Titularul de Cont este orice persoana care are dreptul sa acceseze Valoarea de Rascumparare sau sa modifice beneficiarul contractului. In cazul in care nicio persoana nu poate accesa Valoarea de Rascumparare sau sa modifice beneficiarul, Titularul de Cont este orice persoana desemnata ca proprietar in contract si orice persoana avand un drept legitim la plata in conformitate cu termenii contractuali. In momentul ajungerii la maturitate a unui Contract de Asigurare cu Valoare de Rascumparare sau a unui Contract de Renta Viagera, fiecare persoana indreptatita sa primeasca o plata in baza contractului este tratata ca Titular de Cont;

Cont financiar: orice contract de asigurare cu valoare de rascumparare si orice Contract de renta viagera emis sau administrat de catre o Institutie Financiara, altul decat o renta viagera imediata, nelegata de investitii, netransferabila, care ii este emisa unei persoane fizice si corespunde unei pensii sau unei indemnizatii de invaliditate furnizate in cadrul unui cont care este un Cont Exclus.

Cont care face obiectul raportarii: Cont Financiar detinut de una sau mai multe Persoane care fac obiectul raportarii, administrat de o Institutie Financiara Raportoare.

Institutie Financiara: o institutie de custodie, o institutie depozitara, o entitate de investitii sau o societate de asigurari specificata; BCR Asigurari de Viata S.A. este o Institutie Financiara din Romania;

Institutie Financiara Raportoare: orice Institutie Financiara care nu este o Institutie Financiara Nonraportoare; BCR Asigurari de Viata VIG S.A. este o Institutie Financiara Raportoare din Romania;

Institutie Financiara Non-raportoare din Romania: orice Institutie Financiara din Romania […] care va fi tratata ca fiind beneficiar efectiv scutit sau Institutie Financiara considerata conforma, dupa caz, iar conturile acesteia sunt excluse din definitia Conturilor Financiare;

Cont Financiar: un cont administrat de o Institutie Financiara inclusiv Conturi de Depozit, Conturi de Custodie, Drepturi aferente capitalului sau datoriei in cazul unor Entitati de Investitii, Contracte de Asigurare cu Valoare de Rascumparare sau Contracte cu Renta Viagera;

Contract de Renta Viagera: un contract in conformitate cu care emitentul este de acord sa efectueze plati pentru o anumita perioada de timp, determinata, in totalitate sau partial, in functie de speranta de viata a uneia sau mai multor persoane fizice;

Contract de Asigurare cu Valoare de Rascumparare: un Contract de Asigurare, altul decat un contract de reasigurare incheiat intre doua societati de asigurare, care are o Valoare de Rascumparare;

Contract de Asigurare: un contract, altul decat un Contract de Renta Viagera, in conformitate cu care emitentul este de acord sa plateasca o suma in momentul in care survine un eveniment asigurat specificat, legat de mortalitate, morbiditate, accident, raspundere civila sau paguba materiala afectand o proprietate;