header phone icon

Ai nevoie de ajutor?

header facebookheader linkedinheader instagramheader youtube

Produsele și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group și sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici este rugată să contacteze oricare din agențiile BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group sau ale Băncii Comerciale Române pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor și comisioanelor aferente.

BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group își rezervă dreptul ca accesul la produsele și serviciile descrise în prezentul site să poată face obiectul unor restricții față de anumite persoane sau în anumite zone / țări.

Nici unul dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu va fi furnizat de către BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group și/sau Banca Comercială Română unei persoane dacă legea din țara sa de origine sau din orice altă țară care are legătură cu persoana în cauza, interzice acest lucru. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure dacă este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în țara de la care se stabilește conexiunea.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fară acordul scris prealabil al BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site,cu excepția deținătorului său legal – BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group, precum și realizarea de link-uri către portalul Grupului, fară acordul în prealabil din partea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group și Banca Comercială Română dă dreptul unilateral și neechivoc ca BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group și Banca Comercială Română să facă uz de toate prerogativele lor de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@bcrasigviata.ro.