A A+

Procedura de solutionare a petitiilor/reclamatiilor

Orice solicitare adresata BCR Asigurari de Viata VIG este luata in considerare daca solicitantul face dovada ca are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită al companiei, așa cum sunt definite de legislația în vigoare.

 Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

Petitiile se pot face la sediile companiei (la sediul central sau al agentiilor teritoriale), pot fi primite la sediile companiei prin posta, fax sau e-mail sau se pot face in sistem on-line, pe site-ul companiei.

Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor, format din angajati ai companiei, desemnati de conducerea executiva, din care face parte personal de specialitate si cu experienta in domeniul asigurarilor, calificat pe clasele de asigurari la care se refera petitiile, primeste toate petitiile, le analizeaza, le solutioneaza, intocmeste raspunsurile catre petenti si notele de fundamentare catre autoritatea de supraveghere.

Pentru petitiile primite direct de la petenti, solutionarea se va face in termen 30 de zile calendaristice de la data primirii, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

Vor fi avute in vedere numai acele petitii pentru care petentul isi declara identitatea (nume, prenume) si datele de contact (adresa, numar de telefon) in vederea comunicarii raspunsului.

Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor are dreptul de a contacta petentul in maximum 24 ore de la inregistrarea petitiei si de a-i solicita orice informatii si documente necesare solutionarii petitiei adresate de catre acesta.

Pentru petitiile primite de la ASF, in termen de maximum 10 de zile lucratoare de la data primirii sau in termenul precizat in mod expres, Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor va intocmi si va transmite ASF o nota de fundamentare, in care va justifica temeinic solutia adoptata.

In vederea rezolvarii pe cale amiabila a disputelor dintre companie si petenti se vor putea utiliza metodele alternative de solutionare a litigiilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Adresa de e-mail şi numărul de telefon unde se pot transmite si solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor sunt:

e-mail :   clienti@bcrasigviata.ro

telefon:   021.206.90.40

>> Descarca procedura de solutionare a petitiilor/reclamatiilor